Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Problemi z žitom

Eden izmed začetnih problemov igralcev je vedno sorazmerna poraba surovin - poseben problem nastane pri porabi žita. To si lahko ogledamo s klikom na ikono o surovinskih poljih: Crop Žito: 2 na uro
Številne zgradbe, polja in enote vršijo konstantno porabo žita kot je definirano z Cropusageikono v produkciji.
Primer, stopnja 1 gozdar potrebuje:
Lumber 40 Clay 100 Iron 50 Crop 60 Consumption 2 

Torej potrebuje 40 lesa, 100 gline, 50 železa iz skladišča in 60 žita iz žitnice. Dodatno bo konstantno porabljal 2 žita na uro.  Na vrhu zaslona si lahko ogledate trenutno zalogo, žitno proizvodnjo in žitno porabo:
Lumber 145 Clay 200 Iron 100 Crop 90 Consumption 12 

Cropland To pomeni, da je trenutno na zalogi 145 lesa, 200 gline, 100 iron, 90 žita in poraba šteje 12 od 14 proizvedenega žita na uro. Igra vam v tem primeru ne dovoli nadgradnje gozdarja na stopnjo 1, saj sistem prepreči znižanje proizvodnje žita pod 2/uro.

Če želite povečati proizvodnjo žita, pojdite na zaslon polj in kliknite na eno izmed žitnih polj (rumeno) Tako boste pridobili informacijo koliko surovin je potrebnih za izgradnjo. Če so pogoji izpolnjeni bo izgradnja mogoča. Pomnite, da stopnja 1 žitno polje potrebuje 20 žita za uspešno gradnjo.

Negativna žitna proizvodnja in učinki
Ko je potrebno vzdrževati večje število vojske, ki je večja od proizvedenega žita, dobimo negativno žitno produkcijo. Enote bodo zato spraznile žitnico. Če lastnik računa ne napolni žitnice preden je prazna lahko opazimo umiranje enot zaradi stradanja. Ko žitna produkcija doseže 0, enote ne umirajo več.


Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne