Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Fire and Sand - Posredovanje enot

Posredovanje enot

Posredovanje enot je funkcija na voljo na posebnem igralnem svetu 2017, Fire and Sand. Funkcija omogoča članom zavezništva neposredno posredovanje enot v drugo naselje v okviru zavezništva. Ta funkcija je brezplačna.

Kako posredovati enote

Potrebno je storiti sledeče:

  • Odpri zbirališče v naselju, kjer so enote nameščene kot podpora.
  • V zavihku za pregled enot v naselju, poišči enote, ki jih želiš posredovati.
  • Klikni na povezavo "posreduj", kot je prikazano na sliki spodaj.
  • Izberi ciljno vas, spremeni količino vojakov in potrdi ukaz.
Dodatne informacije
  • Posreduješ lahko samo enote, ki si jih prejel od drugega člana tvojega zavezništva, ali svoje enote, poslane iz druge vasi.
  • Vojake lahko posreduješ samo v naselje, ki pripada članu tvojega zavezništva (vključno s tabo).
  • Med potovanjem posredovane enote porabljajo surovine iz naselja, kjer so enote začele potovanje, in ne iz svojega domačega naselja.
  • Posredovane enote potujejo s hitrostjo, ki jo določijo bonusi domačega naselja (npr. bonusi vadbišča).

Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne