Travian Odgovori

Začnimo pri vašem vprašanju

Iskanje s pomočjo odgovorov

Za pridobitev odgovora, izberite glavno kategorijo in sledite podkategorijam. V kolikor informacije v kategorijah niso bile zadovoljive, se lahko poslužite kontaktnega obrazca na koncu.

Imam vprašanje o…

Pojdimo v detajle:

Uporabi iskalnik

Preferirate iskanje informacij preko spletnih iskalnikov? To lahko storite tudi tu.

Nov sistem nalog

Nov sistem nalog je prirejen tako, da uporabnik prejme naloge skozi celotno igralno rundo. Vsako naselje ima posebno nalogo in splošno nalogo za celoten račun. Naloge so razdeljene tudi na več stopenj.

Uporabnik bo na primer moral zgraditi gradbeni ceh na stopnjo 1, stopnjo 3, stopnjo 7 in tako naprej.

Nagrade

Nagrade so v primerjavi s starim sistemom nalog poenostavljene. Uporabnik kot nagrado za opravljeno nalogo prejme določeno število surovin (enako količino surovin vsake vrste) in izkušnje za heroja. Velikost nagrade je odvisna od le nekaj faktorjev:

  • Vsaka naloga ima svoj večkratnik nagrad.
  • Vsaka naslednja naloga istega tipa prisluži višjo nagrado.
  • Herojeva stopnja vpliva na dodaten bonus pri vseh nagradah.
Naloge računa so neodvisne od naselj in populacije. Šteje se tudi proizvodnja kulturnih točk celotnega računa.

Tip:

Naloge:

Populacija

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neomejena rast, vsakič se podvoji)

Proizvodnja kulturnih točk

(upoštevajte, da ne gre za količino proizvedenih kt, ampak za trenutno proizvodnjo)

500, 1000, 1500, 2500, 5000, 10000, 20000...

(neomejena rast, vsakič se podvoji)

 

Določene naloge so kreirane samo za prvo začetno naselje uporabnika.

Zgradbe / Funkcije

Naloge:

Skladišče

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Žitnica

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Barake

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Konjušnica

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Akademija

Stopnje 1, 10, 20

Kovačnica

Stopnje 1, 10, 20

Mestna hiša

Stopnje 1, 10, 20

Izdelovalec oblegovalnih naprav

Stopnja 1

Gradbeni ceh

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Špranja

Stopnje 1, 3, 6, 10

Tržnica

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Ambasada

Stopnja 1

 Huni: Rezidenca/ Palača / Poveljniški center
Ostala plemena: Rezidenca / Palača

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Obzidje

Stopnje 1, 3, 7, 12, 20

Zbirališče

Stopnje 1, 10, 20

Žaga

Stopnje 1, 5

Opekarna

Stopnje 1, 5

Talilnica železa

Stopnje 1, 5

Mlin

Stopnje 1, 5

Pekarna

Stopnje 1, 5

Populacija

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Proizvodnja kulturnih točk

50, 100, 150, 250, 350, 500

Gozdar

Stopnje 2, 4, 7, 10

Glinokop

Stopnje 2, 4, 7, 10

Žitno polje

Stopnje 2, 4, 7, 10

Rudnik železa

Stopnje 2, 4, 7, 10

Enakomerna rast

Vsaka surovina (Stopnja vsaj enega polja vsake vrste surovine)

Stopnje 2, 4, 7, 10

Vsi gozdarji

Stopnje 2, 3, 5, 8, 10

Vsi glinokopi

Stopnje 2, 3, 5, 8, 10

Vsa žitna polja

Stopnje 2, 3, 5, 8, 10

Vsi rudniki železa

Stopnje 2, 3, 5, 8, 10

Vse surovine na stopnjo

Vse na stopnjo 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Napredek tukaj niso stopnje zgradb, ampak število surovinskih polj z določeno stopnjo.

Stanje je: 0/18, 1/18, ... 18/18

 

Naloge za nova naselja so kreirane za vsako novo naselje

Zgradbe / Funkcije

Naloge:

Skladišče

Stopnje 1, 10, 20

Žitnica

Stopnje 1, 10, 20

Barake

Stopnja 1

Akademija

Stopnje 1

Mestna hiša

Stopnje 1, 10, 20

Gradbeni ceh

Stopnje 1, 10, 20

Špranja

Stopnje 1, 10

Tržnica

Stopnje 1, 10, 20

 Huni: Rezidenca / Palača / Poveljniški center
Ostala plemena: Rezidenca / Palača

Stopnje 1, 10, 20

Obzidje

Stopnje 1, 10, 20

Zbirališče

Stopnje 1, 10, 20

Populacija

50, 100, 150, 250, 350, 500, 750, 1000

Proizvodnja kulturnih točk

50, 100, 150, 250, 350, 500

Ena zgradba vsake vrste surovin

Levels 2, (4, 7, 10) za vsaj eno zgradbo vsake vrste surovin.

Napredek tukaj niso stopnje zgradb, ampak število vrst z določeno stopnjo.

Stanje je: 0/4, 1/4 ... 4/4.

Vse surovine na stopnjo

Vse na stopnjo 2 (4, 7, 8, 9, 10)

Napredek tukaj niso stopnje zgradb, ampak število surovinskih polj z določeno stopnjo.

Stanje je: 0/18, 1/18, ... 18/18

Osvojena naselja

Pri osvojenem naselju se naloge nadaljujejo z novim lastnikom in statistiko. To pomeni, da če je prejšnji lastnik opravil nekaj nalog, bodo te naloge za novega lastnika že opravljene. Naslednje naloge tistega tipa (če bodo na voljo) bo lahko lastnik opravil normalno.

V spodnji tabeli je nekaj nalog, ki so vedno ustvarjene ali ponastavljene pri osvojitvi naselja. Njihov napredek se ne prenese na novega lastnika.

Naloge za osvojena naselja so ustvarjene, ko je naselje osvojeno. Za razliko od ostalih nalog, se pri novi osvojitvi naselja ne prenesejo, ampak so identične naloge kreirane za novega lastnika.

Zgradbe / Funkcije

Naloge:

 Huni: Rezidenca/ Palača / Poveljniški center
Ostala plemena: Rezidenca / Palača

Stopnje 1, 10, 20,

zamenja že obstoječe podobne naloge.

Obzidje

Stopnje 1, 10, 20

zamenja že obstoječe podobne naloge.

Lojalnost

100


Si prejel odgovore na zastavljena vprašanja?

Da   Nevtralno   Ne